Motivational Quotes In Marathi । 200+ प्रेरणादायी विचार मराठी मध्ये.

नकारात्मता एक प्रकारचे आजार आहे , जे कार्य आपण करू शकतं होतो ते पण होतं नाही कारण नकारात्मता. भीती , म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी Motivational Quotes In Marathi जे आपल्याला कोणते हि काम करण्यासाठी प्रेरणाची आवश्यकता असते . या प्रेरणानी आपण स्वतः वर विश्वास निर्माण होतो . त्यामुळे येणारी समोरचे संघर्षना आपण घाबरत नाही . आपल्याला स्वतः वर दृढ विश्वास होतो आणि आपली क्षमता , परिश्रम , करणाची आवड निर्माण होते . आपण खचून जात नाही . आपल्याला मोटिवेशनल ची मराठी जीवनात खूप आवश्यकता आहे , खूप चांगले चांगले Motivational Quotes In Marathi आम्ही तुमच्यासाठी खालील प्रमाणे दिले आहे .आणि कृपया करून आपण आपल्याला कुटूंबात आणि आपल्याला मित्रात हे शेअर करा हि विनंती ,

      Motivational Quotes In Marathi

यश प्राप्त करण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठीची तुमची इच्छा हि अपयशी होण्याच्या भीतीपेक्षा जास्त प्रबळ असली पाहिजे. Motivational Quotes In Marathi,। Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
जीवनात त्रास त्यांनाच होतो जे सतत जबाबदारी स्वीकारतात आणि जबाबदारी स्वीकारणारे कधीच हरत नाही एकतर ते जिंकतात किंवा काहीतरी शिकतात. Motivational Quotes In Marathi
Motivational Quotes In Marathiडोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही, भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.
या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते, तुमच्याजवळ काहीच नसतांना तुम्ही बाळगलेला संयम आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही असतांना तुम्ही दाखवलेला रुबाब. Motivational Quotes In Marathi
Motivational Quotes In Marathiमनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा; ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल सांगता येत नाही.
प्रसिध्द व्यक्ती होण्यासाठी आयुष्यातला क्षण न क्षण कोणत्यातरी एका क्षेत्रात सतत उगळावा लगतो. Motivational Quotes In Marathi
कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच, कौतुक प्रेरणा देते, तर टीका सुधारण्याची संधी. Motivational Quotes In Marathi
चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो, पण त्यातून यशाच्या दिशेने जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते. Motivational Quotes In Marathi
"तुम्हाला ज्या विषयाची माहिती आहे त्याविषयी कमी बोला, आणि ज्या विषयाची माहिती नाही त्या विषयी मौन पाळा. Motivational Quotes In Marathi
"संकटं तुमच्यातली शक्ती, जिद्द पाहण्यासाठीच येत आसताच. Motivational Quotes In Marathi
"जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा. Motivational Quotes In Marathi
"जे झालं त्याचा विचार करू नका; जे होणार आहे त्याचा विचार करा. लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते. Motivational Quotes in Marathi
"टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय दगडाला देवपण येत नाही. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा काय कमावलंत ह्याचा विचार करा. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
"ते आजच ठरवा….आत्ताच ! दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका; वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा. परिस्थितिला शरण न जाता परिस्थितीवर मात करा. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात. जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे, समुद्र गाठायचा असेल, तर खाचखळगे पार करावेच लागतील. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
जीवन ही एक जबाबदारी आहे. क्षणाक्षणाला दुसऱ्याला सांभाळत न्यावं लागतं. आपण परिस्थितीला शरण जाता कामा नये; परिस्थिती आपल्याला शरण गेली पाहिजे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi

Motivational Quotes in Marathi

"जो धोका पत्करण्यास कचरतो, तो लढाई काय जिंकणार ! हाव सोडली की मोह संपतो आणि मोह संपाला की दुःख संपते.। Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi

 

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो; भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
"सगळ्यात सुंदर नाते हे दोन डोळ्यांचे असते ते एकाच वेळी उघडझाप करतात एकाचवेळी रडतात एकाचवेळी झोपतात ते ही आयुष्यभर एकमेकांना न बघता. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
"प्रत्येकाशी प्रेमाने वागलं पाहिजे, जे तुमच्याशी वाईट वागतात त्यांच्याशीही प्रेमानच वागल पाहिजे ते चांगले आहेत म्हणून नाही, तर तुम्ही चांगले आहात म्हणून. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
"आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते. जग प्रेमाने जिंकता येतं; शत्रुत्वाने नाही. यश मिळवायचं असेल तर स्वत:च स्वत:वर काही बंधन घाला. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो तोच खरा माणूस ! चुकतो तो माणूस आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस ! । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो आणि लोक हसत असतात. मरताना आपण असं मरावं की आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील ! रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय – मौन !कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत; ते मिळवावे लागतात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही. खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे. आपण कानांनी ऐकतो ते खोटं आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi

प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका; स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा. काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर उद्याची लख्ख पहाट असतेच. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi ।

Positive Motivational Quotes In Marathi

शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा. क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू नका. केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही, ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi ।
मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे योग्य. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi ।
जगात सारी सोंगे करता येतात, पण पैशाच सोंग करता येत नाही. 10. प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल, पण शत्रू निर्माण करू नका. संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
आपल्या दोषांवरचे उपाय नेहमी आपल्याकडेच असतात; फक्त ते शोधण्याची तसदी घ्यावी लागते. बोलावे की बोलू नये, असा संभ्रम निर्माण झाला असता मौनाने बोलण्याची जागा घ्यावी. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
तुम्हाला हवे होते पण मिळाले नाही म्हणून निराश होऊ नका ; कदाचित त्याने तूमचे चांगले होणार नसेल. भितीयुक्त श्रीमंत जीवन जगण्यापेक्षा शांततामय, मानाचे गरीब जीवन चांगले. संकटात उडी घेऊन जे कार्य करतात त्यांनाच विजयश्री हार घालते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर, कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल.


😎 तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक करत असाल तर नक्किच समजा तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर आहात.


😎 आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका, कि जणू जिंकण्याची सवयच आहे, आणि हराल तर असे हरा कि जिंकून कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहे.


😎 सर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या निराशे नंतरच मिळत असते.


"झाडासारखे जगा, खूप उंच व्हा. पण जीवन देणाऱ्या मातीला विसरू नका. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.


😎 जेव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं, तीच खरी वेळ असते, नवीन काहीतरी सुरु होण्याची.


😎 नेहमी लक्षात ठेवा आपल्याला खाली खेचणारे लोक, आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.


😎 लक्षात ठेवा लोक उगवत्या सूर्याला नमस्कार घालतात, मावळत्या नाही.


"ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात, तो कधीही एकटा नसतो. शक्यतो कुणाचेही उपकार घेऊ नका, आणि जर का घेतले तर, त्या व्यक्तीलाही तशीच मदत करा. अपराध्याला पुन्हाःपुन्हा क्षमा करणं, हे अपराध करण्याइतकंच धोक्याचं आहे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे अधिक भयानक असतात.


😎 जेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून, कठोर जमिनीतून उगवू शकते तर तुम्ही का नाही.


😎 ध्येयासाठी आतोनात प्रयत्न करा, जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल, कारण वेडेच लोकं इतिहास घडवतात, आणि शिकलेली लोकं तो इतिहास वाचतात.


😎 जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते, जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची वाट पाहत असतात.


आपले अंत:करण जोपर्यंत शुध्द आहे, तोपर्यंत कशाचीही भीती बाळगण्याची जरुरी नाही. आरामात जीवन जगायचे असेल तर ऐकून घ्या, पाहून घ्या. व्यर्थ बडबड करु नका. ज्याला खरोखरच लक्ष्य गाठायचे आहे, त्याने प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 नोकर तर आयुष्यात कधीपण होऊ शकता मालक व्हायची स्वप्न बघा.


😎 काही वादळे विचलित करण्यासाठी नव्हे तर वाट मोकळी करण्यासाठी येत असतात.


😎 तुम्ही आयुष्यात काय कमावले याच्यावर कधी गर्व करू नका कारण बुद्धिबळाचा खेळ संपला कि सगळे मोहरे आणि राजा एकाच डब्ब्यात ठेवले जातात.


😎 माणसाच्या आयुष्यातील संकट ही यशाचा आनंद घेण्यासाठी आवश्यक आहेत.


"16. समर्थक कमी झाले तरी चालतील, पण विरोधकांची गर्दी कमी होता कामा नये, कारण आपल्या प्रगतीत विरोधकांचा सिंहाचा वाटा असतो. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 रस्ता सापडत नसेल तर. स्वत:चा रस्ता स्वत:च तयार करा.


😎 आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो, विचार बदला आयुष्य बदलेल.


😎 विचार असे मांडा कि तुमच्या विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.


😎 विश्वास हा खोडरबर सारखा असतो तुम्ही केलेल्या प्रत्येक चुकीबरोबर तो कमी होत जातो.


"सांभाळून चला, कारण कौतुकाच्या पुलाखाली मतलबाची नदी वाहत असते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 ज्याच्याजवळ उमेद आहे, तो कधीही हरू शकत नाही.


😎 एकदा कर्तृत्व सिद्ध झालं कि, संशयाने बघणाऱ्या नजरा आपोआप आदरानं झुकतात.


😎 विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.


😎 तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर तुम्ही गरीब म्हणून मेलात तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.


"कर्म जेव्हा वसुलीवर येते, त्यावेळी कुणाचाही वशिला चालत नाही, त्यामुळे आपल्या कर्माशी आणि कार्याशी प्रामाणिक राहून आयुष्याची वाटचाल करा. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 वळून कोणी पाहिलं नाही म्हणून माळावरच्या चाफ्याचं अडलं नाही शेवटी पानांनीही साथ सोडली पण पट्ठ्यानं बहरणं सोडलं नाही.


😎 आयुष्यात कधीही कोणासमोर स्वतःच स्पष्टीकरण देत बसू नका कारण ज्यांना तुम्ही आवडता, त्यांना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते, अन ज्यांना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या स्पष्टीकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तयार होत नाही. 🎈


😎 आत्मविश्वासाचा अभाव हेच अपयशाचे खरे कारण आहे. 🎈


😎 ध्येय उंच असले की , झेप देखील उंचच घ्यावी लागते. 🎈


"तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक करत असाल तर नक्किच समजा तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर आहात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 आयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना सामोरे गेल्याशिवाय चांगल्या दिवसांची किंमत कळत नाही. 🎈


😎 कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही, स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते. 🎈


😎 हरला म्हणून लाजू नका जिंकलात म्हणून माजू नका. 🎈


Motivational Quotes in Marathi

"गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर, कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 न हरता, न थकता न थाबंता प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी नशीब सुध्दा हरत. 🎈


😎 माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात.. एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं आणि दुसरी भेटलेली माणसं. 🎈


😎 सगळी परिस्थती नीट समजून घेतल्याशिवाय कुणाबद्दलही वाईट मत करून घेऊ नका दुसऱ्याचं मत आपल्याला मान्य नाही याचा अर्थ आपण बरोबर आहोत असा होत नाही. 🎈


"कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका, कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते. 🎈


😎 कासवाच्या गतीने का होईना पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा, खूप ससे येतील आडवे, बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा. 🎈


😎 जगा इतकं कि आयुष्य कमी पडेल, हसा इतके कि आनंद कमी पडेल, काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे, पण प्रयत्न इतके करा कि परमेश्वराला देणे भागच पडेल. 🎈


Positive Motivational Quotes In Marathi

"नेहमी लक्षात ठेवा आपल्याला खाली खेचणारे लोक, आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात. ,लक्षात ठेवा लोक उगवत्या सूर्याला नमस्कार घालतात, मावळत्या नाही. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा. चुकाल तेव्हा माफी मागा, अन कुणी चुकलं तर माफ करा. 🎈


😎 एक छोटीशी मुंगी तुमच्या पायाला चावू शकते पण तुम्ही तिच्या पायाला चावू शकत नाही, म्हणूनच जीवनात कुणालाच छोट समजू नका कारण ते जे करू शकते कदाचित ते तुम्ही पण करू शकत नाही. 🎈


😎 माणसाला स्वत:चा “photo” का काढायला वेळ लागत नाही, पण स्वत:ची “image” बनवायला काळ लागतो. 🎈


"ध्येयासाठी आतोनात प्रयत्न करा, जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल, कारण वेडेच लोकं इतिहास घडवतात, आणि शिकलेली लोकं तो इतिहास वाचतात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 चुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा योग्य दिशेला हळू हळू जाणे चांगले. 🎈


😎 अपयश म्हणजे संकट नव्हे, आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे ते मार्गस्थ दगड आहेत.


😎 हरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा स्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.


"जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते, जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची वाट पाहत असतात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका, तसे केल्यास तुम्ही स्वतःचा अपमान करत आहात.


😎 तुम्ही कोण आहात आणि तुम्हाला कोण व्हायचंय यातलं अंतर म्हणजे तुम्ही काय करता.


😎 कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची धमक असते.


"जेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून, कठोर जमिनीतून उगवू शकते तर तुम्ही का नाही. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर, लोक हसत नसतील तर , तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या.


😎 भीती ही भावना नसून अनेकांच्या आयुष्याला लागलेला रोग आहे.


😎 पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा कारण जिंकलात तर, स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल… आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल.


"तुम्ही आयुष्यात काय कमावले याच्यावर कधी गर्व करू नका कारण बुद्धिबळाचा खेळ संपला कि सगळे मोहरे आणि राजा एकाच डब्ब्यात ठेवले जातात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 स्वप्न मोफतच असतात, फक्त त्यांचा पाठलाग करतांना आयुष्यात बरीच किंमत मोजावी लागते.


😎 शुन्यालाही देता येते किंमत, फक्त त्याच्यापुढे एक होऊन उभे रहा.


😎 जे लोक तुम्हाला पाठी बोलतात त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका ते तुमच्या पाठी होते आणि पाठी राहणार आणि तुम्हाला फेमस करणार त्यांची लायकी तिचं आहे.


Motivational Quotes in Marathi

"विचार असे मांडा कि तुमच्या विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 रुद्राक्ष असो किंवा माणूस खुप अवघड असत एकमुखी भेटणं. 🎈


😎 मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर अपमान गिळायला शिका, उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील! 🎈


😎 नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे. 🎈


"ज्याच्याजवळ उमेद आहे, तो कधीही हरू शकत नाही. आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो, विचार बदला आयुष्य बदलेल. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 समुद्रातलं सगळं पाणी कोणत्याही जहाजाला बुडवू शकत नाही पण त्या जहाजानं जर ते पाणी आत येऊ दिलं तर ते जहाज बुडल्याशिवाय रहात नाही तसंच जगातले सगळे नकारात्मक विचार तुम्हाला हरवू शकत नाहीत जोवर तुम्ही त्यातल्या एकालाही तुमच्या मनात प्रवेश देत नाही. 🎈


😎 छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते, तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही पण संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो. 🎈


😎 यशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छा अपयशी होण्याच्या भितिपेक्षा अधिक प्रबळ असली पाहिजे. 🎈


"खेळ’ असो वा ‘आयुष्य’ आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा समोरचा आपल्याला “कमजोर” समजत असेल.. ,तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर तुम्ही गरीब म्हणून मेलात तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 स्वप्नं ती नव्हेत जी झोपल्यावर पडतात, स्वप्नं ती की जी तुम्हाला झोपूच देत नाहीत. 🎈


😎 बोलून विचार करण्यापेक्षा बोलण्याआधी विचार केलेला बरा. 🎈


😎 काहीच हाती लागत नाही तेव्हा मिळतो तो अनुभव. 🎈


"विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी झाला तर तो माणूस मूर्ख आहे असं समजू नका, त्या माणसाच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र नव्हता असा त्याचा अर्थ आहे. 🎈


😎 जितकी प्रसिद्धी मिळवाल तितकेच शत्रू निर्माण कराल कारण, तुमच्या प्रसिद्धीवर मरणारे कमी जळणारे जास्त निर्माण होतील. 🎈


😎 पुन्हा जिंकायची तयारी तिथूनच करायची जिथे हरण्याची जास्त भीती वाटते. 🎈


"अपयश म्हणजे संकट नव्हे, आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे ते मार्गस्थ दगड आहेत. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 खूप कमी लोक आपल्या आयुष्यात सुख आणि आशीवार्द घेऊन येतात, पण खूप जास्त लोक आपल्याला कटू अनुभव आणि शिकवण देण्यासाठी येतात. 🎈


😎 दिवसभरात तुमच्यापुढे एकही समस्या उदभवली नाही किंवा तुम्हाला एकही प्रश्न पडला नाही, तर तुम्ही तुमच्या आयुष्याचा प्रवास चुकीच्या रस्त्यावरून करत आहात. 🎈


😎 क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला तर पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात. 🎈


"हरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा स्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता. स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका, तसे केल्यास तुम्ही स्वतःचा अपमान करत आहात. तुम्ही कोण आहात आणि तुम्हाला कोण व्हायचंय यातलं अंतर म्हणजे तुम्ही काय करता. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो, रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो. 🎈


😎 यशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे अजुन एकदा प्रयत्न करने होय. 🎈


😎 तलाव जेव्हा पाण्याने भरतो, तेव्हा मासे किड्यांना खात असतात, तलावतलं पाणी संपून कोरडा होतो, तेव्हा किडे मास्यांना खात असतात, संधी सगळ्यांना भेटते मित्रानो फक्त आपली वेळ येण्याची वाट पहा. 🎈


"कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची धमक असते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi

😎 गर्दीचा हिस्सा नाही, गर्दीच कारण बनायचं. 🎈


😎 चांगल्यातुन चांगले निर्माण होते वाईटातून वाईट. 🎈


😎 अडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे. 🎈


"तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर, लोक हसत नसतील तर , तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 वादळ जेव्हा येतात तेव्हा आपण आपल्या मातीत घट्ट रुजून राहायचं असतं, ती जितक्या वेगाने येतात तितक्या वेगाने निघूनही जातात, वादळ महत्वाचं नसतं, प्रश्न आपण त्याच्याशी कशी झुंज देतो आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो याचा असतो. 🎈


😎 तुम्हाला तुमचे ध्येय गाठायचे असेल तर तुमच्यावर भुंकणाऱ्या प्रत्येक कुत्र्यांवर थांबून दगड मारण्यापेक्षा नेहमी बिस्कीट जवळ बाळगा आणि पुढे चालत रहा. 🎈


😎 जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा आपण नखं कापतो बोटं नाही, त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून नाती तुटायची वेळ येते तेव्हा अहंकार तोडा नाती नाही. 🎈


Positive Motivational Quotes In Marathi

"पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा कारण जिंकलात तर, स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल… आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 एकमेकांविषयी बोलण्यापेक्षा एकमेकांशी बोला तुमचे खूप सारे गैरसमज दूर होतील. 🎈


😎 पहिलं स्वप्न भंग झाल्यावरही दुसरं स्वप्न बघण्याची हिंमत म्हणजे जीवन. 🎈


😎 जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नसते, एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय. 🎈


"स्वप्न मोफतच असतात, फक्त त्यांचा पाठलाग करतांना आयुष्यात बरीच किंमत मोजावी लागते. नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 आपला कोणी व्देष करत असेल तर त्याला तीन पैकी एक कारण असतं एक: त्यांना तुमची भीती वाटते दोन: ते स्वतःचा व्देष करतात तीन: त्यांना तुमच्यासारखं व्हायचं असतं. 🎈


😎 आपली स्वप्ने कधीही अर्ध्यावर सोडू नका विशेषतः ज्याच्याबद्दल दिवसातून एकदा तरी कोणता ना कोणता विचार मनात येतोच अशी स्वप्ने. 🎈


😎 कधी कधी काही चुकीची माणसं आयुष्याचा खरा अर्थ समजून देतात. 🎈


"मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर अपमान गिळायला शिका, उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील! । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 क्षेत्र कोणतेही असो प्रभाव वाढू लागला की तुमची बदनामी होणं अटळ असतं. 🎈


😎 एकावेळी एकच काम करा, पण असे करा की जग त्या कामाची दखल घेईल. 🎈


😎 रस्ता भरकटला असाल तर योग्य रस्ता निवडण्याची हीच वेळ आहे. 🎈


"ते शाळेतील दिवस, पाऊस आल्यानंतर शाळेत जाताना उडालेली ती धांदल, मधल्या सुट्टीमध्ये पावसात खेळताना आलेली मजा, घरी जाताना मुद्दाम हळुवार चालत जाणे, रम्य ते बालपण म्हणतात ते खरेच..!! । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 जेवढं मोठं आपले ध्येय असते, तेवढ्याच मोठ्या अडचणी येतात. 🎈


😎 जर तुम्हाला कोणी रिजेक्ट, अस्वीकार केल तर निराश होऊ नका, सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते. 🎈


😎 कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही.. आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही. 🎈


"समुद्रातलं सगळं पाणी कोणत्याही जहाजाला बुडवू शकत नाही पण त्या जहाजानं जर ते पाणी आत येऊ दिलं तर ते जहाज बुडल्याशिवाय रहात नाही ,तसंच जगातले सगळे नकारात्मक विचार तुम्हाला हरवू शकत नाहीत जोवर तुम्ही त्यातल्या एकालाही तुमच्या मनात प्रवेश देत नाही. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 आत्मविश्वासाचा अभाव हेच अपयशाचे खरे कारण आहे. 🎈


😎 पाण्याचा एक थेंब चिखलात पडला तर तो संपतो, हातावर पडला तर चमकतो, शिंपल्यात पडला तर मोती होतो , थेंब तोच असतो पण फरक फक्त सोबतीचा असतो. 🎈


😎 पराभवाची भीती बाळगू नका एक मोठा विजय तुमचे सर्व पराभव पुसून टाकू शकतो. 🎈


"काहीच हाती लागत नाही तेव्हा मिळतो तो अनुभव. बोलून विचार करण्यापेक्षा बोलण्याआधी विचार केलेला बरा. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका त्याच्या पासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा. 🎈


😎 सर्वात मोठा रोग काय म्हणतील लोक. 🎈


😎 जोपर्यंत चांगले शिक्षण घेणे म्हणजे चांगली नोकरी लागणे, हि संकल्पना पालक आणि विध्यार्थाच्या डोक्यातून निघत नाही, तोपर्यंत समाजात नोकरच जन्माला येतील मालक नाही. 🎈


"स्वप्नं ती नव्हेत जी झोपल्यावर पडतात, स्वप्नं ती की जी तुम्हाला झोपूच देत नाहीत. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे, जर टिकून राहायचे असेल तर, चाली रचत राहाव्या लागतील. 🎈


😎 माझ्यासमोर काही बोलण्याची त्यांची हिम्मत नाही, यातच माझा विजय आहे. 🎈


😎 हल्ली चांगल्या कामाला मांजरांपेक्षा माणसेच जास्त आडवी येतात. 🎈


"31. भीती ही भावना नसून अनेकांच्या आयुष्याला लागलेला रोग आहे. 30. जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी झाला तर तो माणूस मूर्ख आहे असं समजू नका, त्या माणसाच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र नव्हता असा त्याचा अर्थ आहे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका. 🎈


😎 तलवारीच्या जोरावर मिळवलेले राज्य तलवार असेतोवरच टिकते. 🎈


😎 जग तुम्हाला नावे ठेवण्यात व्यस्त असते, तुम्ही नाव कमविण्यात व्यस्त रहा. 🎈


Positive Motivational Quotes In Marathi

"आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका. काही गोष्टी बोलून दाखवायच्या नसतात करून दाखवायच्या असतात. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 माझ्यामागे कोण काय बोलतं, याने मला काहीच फरक पडत नाही, 🎈


😎 ठाम राहायला शिकावं, निर्णय चुकला तरी हरकत नाही. स्वतःवर विश्वास असला की, जिवनाची सुरुवात कुठूनही करता येते. 🎈


😎 समुद्रात किती लाटा आहेत हे महत्वाचा नसून त्या किणा-याला किती स्पर्श करतात ते महत्वाचं असत. 🎈


"2. आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त दोनच कारणं असतात एकतर आपण विचार न करता कृती करतो किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 काही गोष्टी बोलून दाखवायच्या नसतात करून दाखवायच्या असतात. 🎈


😎 पायाला स्पर्श करून जाणाऱ्या त्याच लाटा असतात ज्या मोठ्या बोटी बुडवण्याचं सामर्थ्य ठेवतात. 🎈


😎 आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त दोनच कारणं असतात🎈


'5. आपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 एकतर आपण विचार न करता कृती करतो किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो. 🎈


😎 चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय डोळे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगळे. 🎈


😎 खर्या अर्थाने सामर्थवान बनायचे असेल तर एकट्याने लढायला शिका. 🎈


"6. कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही, शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात त्यानांच यश प्राप्त होते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही, शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात त्यानांच यश प्राप्त होते. 🎈


😎 आपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते. 🎈


😎 ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका. 🎈


"7. खर्या अर्थाने सामर्थवान बनायचे असेल तर एकट्याने लढायला शिका. 8. ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका. 9. काहीही झाल तरी प्रयत्न सोडू नका. 10. ना कुणाशी स्पर्धा असावी, ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा असावी, फक्त स्व्ठ्ला सिद्ध करण्याची जिद्द असावी. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि, जी एकदाच खर्च करून त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो, पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे, ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत, परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते. 🎈


😎 जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका, स्वतः चांगले व्हा आणि कुणीतरी तुम्हाला शोधत येईल. 🎈


😎 जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल, तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो, ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते! 🎈


'11. जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल, तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो, ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते! । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 ना कुणाशी स्पर्धा असावी, ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा असावी, फक्त स्व्ठ्ला सिद्ध करण्याची जिद्द असावी. 🎈


😎 काहीही झाल तरी प्रयत्न सोडू नका. 🎈


😎 तुम्ही माझा व्देष करा किंवा माझ्यावर प्रेम करा दोन्हींचा फायदाच आहे प्रेम कराल तर मी तुमच्या हृदयात असेन व्देष कराल तर मी तुमच्या मनात असेन. 🎈


13. सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि, जी एकदाच खर्च करून त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो, पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे, ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत, परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 फक्त मदत मागा सगळे लायकी दाखवतील. 🎈


😎 यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग अजून तयार व्हायचा आहे. 🎈


😎 स्वाभिमान विकूण मोठं होण्यापेक्षा अभिमान बाळगून लहान राहिलेलं कधीची चांगल. 🎈


'तुम्ही माझा व्देष करा किंवा माझ्यावर प्रेम करा दोन्हींचा फायदाच आहे प्रेम कराल तर मी तुमच्या हृदयात असेन व्देष कराल तर मी तुमच्या मनात असेन. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 क्रोधाला लगाम घालण्यासाठी मौनाइतका उत्तम मार्ग दुसरा नाही. 🎈


😎 प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा. कारण गेलेली वेळ परत येत नाही. आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही. 🎈


😎 सुंदर चरित्र आणि कर्तव्य कुणाकडूनच उसने मिळत नाही. ते फक्त स्वत:च निर्माण करावे लगते. 🎈


"क्रोधाला लगाम घालण्यासाठी मौनाइतका उत्तम मार्ग दुसरा नाही. 19. प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा. कारण गेलेली वेळ परत येत नाही. आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 यशस्वी व्यक्ती बाकीचे लोक काय करत आहेत याचा विचार करत बसत नाहीत. 🎈


😎 आयुष्यात आजवर जगलो, प्रेम केलं, हरलो, चुकलो, दुखावलो, विश्वास टाकला, चुका केल्या, पण प्रत्येकवेळी मी शिकत गेलो. 🎈


😎 कितीही विपरीत परिस्थिती असू द्या, मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही तो कोठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच, आणि श्वास घेतल्याशिवाय राहत नाही त्याच प्रमाणे यशाची ओढ लागलेला मनुष्य कितीही विपरीत परिस्थितीतून यश खेचून आणतोच. 🎈


सुंदर चरित्र आणि कर्तव्य कुणाकडूनच उसने मिळत नाही. ते फक्त स्वत:च निर्माण करावे लगते. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 दगडाने डोकेही फुटतात पण त्याच दगडाची जर मूर्ती बनवली तर लोक त्यावर डोकं टेकतात. 🎈


😎 फुलपाखरू फक्त १४ दिवस जगतं परंतु ते प्रत्येक दिवस आनंदाने जगून कित्येक हृदय जिंकत. आयुष्यातील प्रत्येक क्षण हा अमूल्य आहे, तो आनंदाने जगा आणि प्रत्येक हृदय जिंकत रहा. 🎈


😎 तुम्ही इतरांना जे सुख किंवा दुःख द्याल ते सुख दुःख न चुकता तुमच्याकडे परत येईल, हा निसर्गाचा अटल नियम आहे. 🎈


"आयुष्यात आजवर जगलो, प्रेम केलं, हरलो, चुकलो, दुखावलो, विश्वास टाकला, चुका केल्या, पण प्रत्येकवेळी मी शिकत गेलो. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 आयुष्यात आनंदाने जगायचे असेल तर दोनच गोष्टी विसरा तुम्ही इतरांसाठी जे चांगले केले ते व इतरांनी तुमच्याशी वाईट केले ते. 🎈


😎 आपले दुःख मोजक्या १ टक्का माणसांजवळच व्यक्त करा कारण ५० टक्के लोकांना काही पर्वा नसते आणि ४९ टक्के लोकांना तुम्ही अडचणीत आहेत याचा आनंदचं होतो. 🎈


😎 जवळच्या माणसाचा स्वभाव कितीही पुरेपूर माहित असला तरी जगावेगळी समस्या उभी राहिली तर तो कसा वागेल हे सांगता येत नाही. 🎈


"कितीही विपरीत परिस्थिती असू द्या, मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही तो कोठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच, आणि श्वास घेतल्याशिवाय राहत नाही त्याच प्रमाणे यशाची ओढ लागलेला मनुष्य कितीही विपरीत परिस्थितीतून यश खेचून आणतोच. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi
😎 ज्याने पावलोपावली आयुष्यात दुःख भोगलंय, तोच नेहमी इतरांना हसवू शकतो, कारण हसण्याची किंमत त्याच्याइतकी कोणालाच ठाऊक नसते. 🎈


😎 आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त दोनच कारणं असतात एकतर आपण विचार न करता कृती करतो किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो. 🎈


😎 कधीही कुणाच्या भावनांबरोबर खेळू नका कारण तुम्ही हा खेळ सहज जिंकाल पण समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही या खेळात आयुष्यभरासाठी हरवून बसाल. 🎈


"तुम्ही इतरांना जे सुख किंवा दुःख द्याल ते सुख दुःख न चुकता तुमच्याकडे परत येईल, हा निसर्गाचा अटल नियम आहे. । Positive Thinking Motivational Quotes In Marathi । Motivational Quotes in Marathi